top of page

Преподователите в Евростандарт Център са с дългогодишен опит в областта. Видео презентация на Он-лайн обучението в центъра

курсове за екскурзоводи, курсове екскурзоводство, екскурзоводски курсове, курс екскурзовод, екскурзовод курсове, екскурзовод курс софия, екскурзоводски курс в софия, курсове за екскурзовод, курсове за аниматори в туризма, курсове за туроператори, курсове в

Посещенията на музеи и забележителности е част от курса за екскурзоводи

dd2e40_c1b78cfbfd7546c1e068edb5ecd09142.jpg

Теренна практика в курс по екскурзоводство в НИМ

курсове за екскурзоводи, курсове екскурзоводство, екскурзоводски курсове, курс екскурзовод, екскурзовод курсове, екскурзовод курс софия, екскурзоводски курс в софия, курсове за екскурзовод, курсове за аниматори в туризма, курсове за туроператори, курсове в

Курсовете за екскурзоводи завършват с държавен изпит по специалността. Дипломите от МОНМ са с валидност в целия Европейски съюз

dd2e40_ef24d031d15ccd2ba614527053c7fa71.jpg

Обученията са в малки групи, с цел да се обърне достатъчно внимание на всеки от участниците. Провеждат се и индивидуални курсове по екскурзоводство

курсове за екскурзоводи, курсове екскурзоводство, екскурзоводски курсове, курс екскурзовод, екскурзовод курсове, екскурзовод курс софия, екскурзоводски курс в софия, курсове за екскурзовод, курсове за аниматори в туризма, курсове за туроператори, курсове в

Обученията се провеждат в малки групи с цел да се обърне индивидуално внимание на всеки един от обучаваните

курсове за екскурзоводи, курсове екскурзоводство, екскурзоводски курсове, курс екскурзовод, екскурзовод курсове, екскурзовод курс софия, екскурзоводски курс в софия, курсове за екскурзовод, курсове за аниматори в туризма, курсове за туроператори, курсове в

Теренните практики се осъществяват в центъра на София и околностите. Провеждат се и индивидуални курсове по екскурзоводство

курсове за екскурзоводи, курсове екскурзоводство, екскурзоводски курсове, курс екскурзовод, екскурзовод курсове, екскурзовод курс софия, екскурзоводски курс в софия, курсове за екскурзовод, курсове за аниматори в туризма, курсове за туроператори, курсове в

В курсовете по екскурзоводство се изготвят и изнасят туристически беседи за различните културни паметници и забележителности

dd2e40_d4c47ebfe07d874c9dd579ba260061eb.jpg

Курс по Екскурзоводство
Курсове за екскурозоводи с лиценз от МОНМ

 

 

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЕКСКУРЗОВОДИ. ПРОФЕСИЯ "ЕКСКУРЗОВОД", СПЕЦИАЛНОСТ "ЕКСКУРЗОВОДСТВО"     

 

Професия "Екскурзовод" е професия с отлични перспективи за работа и развитие, както в България, така и по света. Обучението по екскурзоводство в "Евростандарт Център 28" Ви дава възможност да придобиете необходимите знания и практически умения за упражняване на професията, както и да придобиете легитимен международен сертификат, който отваря вратите за работа в Европейския съюз, а и извън ЕС. След завършване на обучението, курсистите могат да работят в турагенции, хотели, туристически  комплекси, различни туристически обекти като музеи, национални забележителности, като гидове или екскурзоводи на свободна практика.Обучението се провежда от специално обучени преподаватели-лектори, с дългогодишен опит във воденето на обучения в сферата на туризма  и културното наследство.След завършване на курс за Екскурзоводи, обучаваните имат възможност да положат държавен изпит по регламента, упоменат в ЗПОО на МОНМ и да получат държавно диплома по образец на МОНМ.Като държава членка на ЕС, държавните дипломи имат валидност в европейския блок и са признати в голяма част от държавите по света.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА, ДИСТАНЦИОННА и On-Line

 

Обучението по професия "Екскурзовод" се предлага в следните програми на обучение:курс "Екскурзовод - Базов"курс "Екскурзовод – Мастeр клас"За клиентите с по-висока степен на заетост, центърът разработва интензивни и ускорени програми към всеки от предлаганите курсове.

 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ

 

Практиката в курса се провежда от високо квалифицирани специалисти в областта, под формата на теренни практики - посещения на музеи и забележителности, изготване на беседи, симулативно водене на туристически групи и екскурзоводска практика.*Възможности за допълнителна практика в турагенции, по предварителна заявка. Опцията е незадължителна и се провежда при свободна възможност в графика на фирмата.

 

ПРОГРАМА І: "Екскурзовод - Базов"Курс "Екскурзовод - базов" представлява обучение за част от професия "Екскурзовод", за придобиване на държавно удостоверение по професията, след успешно положен изпит.Кратка извадка от учебния план по професия "Екскурзовод", специалност "Екскурзоводство":Лекционният материал в курса обхваща:Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда, основни изисквания и правила за безопасна работа на работното място.Познаване и ползване на лични предпазни средства в зависимост от професията;Трудово-правни и икономически знания.  Организация на трудовия процесОбщи принципи на трудовото законодателство.Трудово-правни отношения в производственото звено. Договорни отношения между работодател и работникПрава и задължения на участниците в трудовия процес

 

ТЕОРЕТИЧНИ ЗАНЯТИЯ

В курс на обучение се изучават "Основи на туризма" - история и развитие на масовия туризъм.Състояние на туризма;Туристическа дейност; Хотелиерска дейност; Ресторантьорска дейност;Технология на туристическата дейност;Социална психология и туристическо поведение;Структура на туристическата индустрия: превозвачи, средства за настаняване и подслон, туристически атракции, посредници в туризма;Обща и специализирана инфраструктура в туристическата индустрия; Закони и наредби, регламентиращи туристическата дейност; Санитарно хигиенни изисквания за работа в туристическата индустрия;Екскурзоводска дейност и обслужване.

 

График на занятията

Занятията в редовна и дистанционна (On-Line) форма се провеждат два пъти седмично, по 4 учебни часа. Общата продължителност на курс Екскурзовод, Базов е 70 учебни часа, с включен държавният изпит.

Виртуално обучение On-Line - съвременното дистанционно обучение

В центъра се предлага новият подход на обучение, On-Line, в който курсистите имат възможност да проведат курса на обучение с техния преподавател от разстояние, практически от всяка точка на света. Обучението е изключително пълноценно и не отстъпва на редовната форма. Благодарение на уеб базата от електронни учебници, теми и материали и най-вече срещите On-Line (на живо с преподавателя), които се осъществяват във виртуална класна стая, симулирайки обучение на живо гарантират 100% усвояемост на материала. Уеб платформата за работа е една от най-новите по рода си и е доказала своята ефективност в обучението. Същата платформа е използвана успешно през последните години  както в Евростандарт Център 28, така и във висшите учебни институции. Опитът показва, че този вид обучение често е дори по-ефективен и успешен от редовната форма.

 

ПРОГРАМА ІІ: "Екскурзовод - Мастер клас"   Обучението цели придобиване на по -високо ниво на квалификация. Курсът обхваща задълбочено изучаване на учебната програма по професията, като включва всички гореизброени компоненти от курс Екскурзовод - Базов и ги надгражда с допълнителни, специфични за професията знания и умения на Екскурзовода.Кратка извадка от учебния план към курса:   Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда, Основни изисквания и правила за безопасна работа на работното място. Познаване и ползване на лични предпазни средства в зависимост от професията; Трудово-правни и икономически знания.  Организация на трудовия процес; Общи принципи на трудовото законодателство. Трудово-правни отношения в производственото звено. Договорни отношения между работодател и работник. Права и задължения на участниците в трудовия процес.

 

ТЕОРЕТИЧНИ ЗАНЯТИЯ

Основи на туризма - история и развитие на масовия туризъм; състояние на туризма; Туристическа дейност; Хотелиерска дейност; Ресторантьорска дейност; Технология на туристическата дейност; Социална психология и туристическо поведение; Структура на туристическата индустрия: превозвачи, средства за настаняване и подслон, туристически атракции, посредници в туризма; Обща и специализирана инфраструктура в туристическата индустрия; Закони и наредби, регламентиращи туристическата дейност; Санитарно хигиенни изисквания за работа в туристическата индустрия; Екскурзоводска дейност и обслужване; Вербални и невербални комуникации; Туристически продукт; Технология на екскурзоводското обслужване; Организация на турагентската дейност; Организиране на различни видове пътувания; Изготвяне на беседи - включително виртуални; Power Point презентации; Туризъм в европа и света; Упражнения на чужд език;

 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ   

Практиката в курса обхваща туристически обиколки, екскурзоводска дейност. Практическите занимания са в реална обстановка и отразяват същинската екскурзоводска дейност. За целта, курсистът влиза в ролята на екскурзовод под напътствията на преподавателя, като предварително подготвя туристически маршрути. Практиката включва още - посещения на някои национални забележителности, музеи и др., за които курсистът изготвя беседи и ги представя.    Включени са още и екскурзоводска дейност в България и света, като практическите занимания са насочени към подготвянето на виртуални беседи и тяхното презентиране.

*В курса може да бъде включена и практика в турагенция.Забележка: Таксите за всички музеи, всички разноски за входове към забележителности НЕ са включени в таксата за обучение.

 

Виртуално обучение On-Line - съвременното дистанционно обучение в уеб платформа

От 2009г., в Еростандарт Център 28" се предлага новият подход на обучение, On-Line, в който курсистите имат възможност да проведат курса на обучение с техния преподавател от разстояние, практически от всяка точка на света. Обучението е изключително пълноценно и не отстъпва на редовната форма. Благодарение на уеб базата от електронни учебници, теми и материали и най-вече срещите On-Line (на живо с преподавателя), които се осъществяват във виртуална класна стая, симулирайки обучение на живо гарантират 100% усвояемост на материала. Уеб платформата за работа е една от най-новите по рода си и е доказала своята ефективност в обучението. Същата платформа е използвана успешно през последните години  както в Евростандарт Център 28, така и във висшите учебни институции. Опитът показва, че този вид обучение често е дори по-ефективен и успешен от редовната форма.   Част от знанията, които всеки обучаван следва да усвои след завършване на професионално обучение по професия "Екскурзовод" са:

Принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации, и ролята на комуника циите при контакт с клиентите;Системите на организация  на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установените форми и срокове за водене на оперативната, статистичес ката и счетоводната дейност;Изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности;Основните принципи в технологията на екскурзоводското обслужване;Функциите на екскурзовода при  обслужване на туристите;Социално-психологическите особености на обслужването и поведението на туристите;Професионално речевия етикет при общуване с гостите по установена стандартна процедура;Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;Да прилага технологията на екскурзоводското обслужване – посрещане, организиране и информиране на гостите в страната;Да взима бързо решения, да бъде концентриран, отговорен и самостоятелен;Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността – точност, целесъобразност, функционалност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата;

Да работи за просперитета на фирмата, да прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата, да зачита фирмената тайна;Да организира ефективно работното си време и работното си място;  и  др.

 

EUROPASS - ЕВРОПЕЙСКИ ПАСПОРТ ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА

Като лицензиран от МОНМ център за обучение, "Евростандарт Център 28", съвместно с европейската комсияя издава и нов специален докумен  - приложение към дипломите за екскурзоводи -Europass .Europass приложението към сертификат се издава на лица, коитопритежават сертификат за професионално образование или обучение; то дава допълнителна информация към съдържанието на официалния сертификат, като го прави по-лесно разбираем, особено за работодатели или институции в чужбина. 

ekskurzovod+i+kozmetika+053.jpg
Курс за екскурзоводи
Курс за екскурзоводи
DSC_8710.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+016.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+019.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+024.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+008.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+022.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+024.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+040.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+020.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+013.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+006.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+005.jpg
ekskurzovod+i+kozmetika+010.jpg
DSC_2660.jpg
DSC_2681.jpg
DSC_8692.jpg
_MG_5042Mikroblading30.JPG
Edited Image 2018-01-12 11-59-59

курс микроблейдинг, microblading, перманентен грим, вежди 3D, вежди 3Д, вежди косъм по косъм, курс по микроблейдинг, курс за микроблейдинг, микроблейдинг софия, перманентен грим софия, курсове по микроблейдинг софия, курс перманентен грим

курсове за екскурзоводи, курсове екскурзоводство, екскурзоводски курсове, курс екскурзовод, екскурзовод курсове, екскурзовод курс софия, екскурзоводски курс в софия, курсове за екскурзовод, курсове за аниматори в туризма, курсове за туроператори, курсове в туризма, курсове по екскурзоводство, курс екскурзовод

курсове за екскурзовод, екскурзоводи

 

bottom of page